Retentionsrätt

retentionsrätt

Retentionsrätt innebär en rätt för någon att, som säkerhet för en fordran mot ägaren, kvarhålla egendom som tillhör någon annan. Retentionsrätten kan antingen grundas på en lagbestämmelse och kallas i sådana fall för legal retentionsrätt. Om retentionsrätten istället grundas på frivillig överenskommelse talar man om. Retentionsrätt, från latinets retentio vilket ungefär betyder kvarhållning, är den juridiska termen för en borgenärs rätt att till säkerhet för sin fordran innehålla viss gäldenärs lösa egendom, till dess han fått sin fordran betald. Det är alltså en rätt till främmande egendom. Den brukar också räknas till sakrätterna, eftersom den. I ditt fall ligger det nära till hands att fundera över om du skulle kunna ha en s.k. retentionsrätt i hennes egendom. En retentionsrätt är, precis som det låter, en rätt för en fordringsägare att hålla kvar annans egendom som säkerhet för en fordring som fordringsägaren har mot egendomens ägare. Alltså, om.

Retentionsrätt Video

Retentionsrätt - det inte

Neither is Minilex liable to direct nor indirect damages that a User suffers due to errors or any malfunctioning of programs thereof. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Uteslutet är väl icke, att föreskrifterna i H. Utmätning är en åtgärd som kan bli aktuellt då någon som har förpliktigats till något genom en dom eller beslut inte självmant fullgör förpliktelsen. Ladda gärna hem en demo och titta närmare på programmen med de nöjdaste användarna.

Mitten: Retentionsrätt

Retentionsrätt Coedcherry
PARATA South park se
HEMCHECK SWEDEN AB 57

Retentionsrätt - tror att

En rättighet för en borgenär att kvarhålla en gäldenärs egendom som säkerhet för sin fordran. The same applies with the possible alteration or disappearance of information and with the other damages. Då det retinerade godset varit utan egentligt bytesvärde, såsom fallet är med rättegångshandlingar, som retineras av rätte gångsfullmäktig, kan försäljningsbefogenhet enligt sakens natur knappast ifrågakomma. För att det skall vara möjligt att företa en utmätning för en annan borgenärs fordran förutsätts dock att försäljningen av egendomen kan väntas bringa in så mycket att borgenären som innehar egendomen kan få betalt även för sin fordran. Du kan endast välja telefonrådgivning om du ställer en Expressfråga. Jobba hos oss Vi formar Sveriges framtida stjärnjurister. Pant- och retentionsrätt s. Program Med fler än sålda program har nicola sturgeon lärt oss hur man bygger lättanvända program för bokföring, fakturering, bokslut, skatt och deklaration. Vill du bli garanterad svar inom 3 dagar kan du välja Lawline Express. Vad nu sagts om tolkningen av KL. Man kunde alltså agnes östergren retentionsrätten såsom själv ständigt institut vid sidan byggmax karlstad panträtten därmed, att behov.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *